Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Kuntatodistusohjelman limiitin nosto / Kuntarahoitus Oyj

LAIDno-2019-389

Valmistelija

  • Jukka Giren, talousjohtaja, jukka.giren@laihia.fi

Kuvaus

Talousjohtaja päättää tilapäislainan ottamisesta valtuuston vahvistamaan enimmäismäärään asti (hallintosääntö § 20). Tilapäislainan enimmäismääräksi on vahvistettu 15 milj. euroa (kv 27.4.2020 § 16). Tilapäislainoina on käytetty kuntatodistuksia, jotka ovat edullisia ja joustavia.

Kuntatodistusten määrä on viime vuosina ollut pääosin 9–11 milj. euroa. Kuntatodistusohjelma on tehty kunnanvaltuuston päätöksillä 6 milj. euron limiiteille Kuntarahoituksen, Nordean, Danske Bankin ja Osuuspankin kanssa. Danske Bank ilmoitti kesällä 2023, että se ei toistaiseksi välitä kuntatodistuksia. Osuuspankin kanssa sovittua kuntatodistusohjelmaa ei ole käytetty.

Nykyisessä tilanteessa, jossa kuntien taloustilanteet kiristyvät, voi kuntatodistusten kautta hankittavan rahoituksen saaminen vaikeutua. Kuntarahoituksen osalta koko limiitti on ollut pitkään käytössä. Jotta kuntatodistusten saamiseen liittyvää riskiä voidaan pienentää, on Kuntarahoituksen limiittiä järkevää korottaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kuntarahoituksen kanssa tehdyn kuntatodistusohjelman limiitin noston nykyisestä 6 miljoonasta 10 miljoonaan euroon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 189-191 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi