Keskusvaalilautakunta, kokous 7.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Asko Salminen ja jäsen Sirpa-Liisa Viianen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

  1. valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 13.6.2024.

Päätös

  1. Keskusvaalilautakunta päätti valita kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Sirpa-Liisa Viiasen ja jäsen Anna-Liisa Toikan.
  2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi