Keskusvaalilautakunta, kokous 7.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (vaalilaki 14 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

  1. Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  2. Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Päätös

  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.23 ja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.
  2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi