Keskusvaalilautakunta, kokous 7.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ennakkoäänestys laitoksissa

LAIDno-2023-348

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Laitoksia,​ joissa ennakkoäänestys (laitosäänestys) järjestetään,​ ovat:

  1. sairaalat,​
  2. ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt,​
  3. rangaistuslaitokset,​
  4. Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköt (vaalilaki § 9).

 

Kunnanhallitus päätti 25.3.2024 § 54,​ että laitosäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa: Laihian terveysaseman yleislääketieteen osasto, Hoivakoti Toiska ja Hoivakoti Marjapihlaja sekä Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Isootupa. Näissä saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai asuvat henkilöt.

Laitosäänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen asettama vaalitoimikunta. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.

Kunnanhallitus on 27.11.2023 § 232 valinnut vaalitoimikuntaan seuraavat:
Pertti T Lehto, pj
Paula Riippi, vpj
Lasse Parhiala

Varajäsenet:
1. Heikki Riippi
2. Leena Parkkamäki
3. Arto Tuomisto
4. Allan Lehtimäki
5. Raija Viljanmaa.

Laitosäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä. Ajankohdasta ilmoitetaan laitoksessa etukäteen.

Vaalitoimikunnan on pidettävä äänestäjistä luetteloa kunkin laitoksen osalta erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä laitosäänestyksen järjestämisen toimenpiteet tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Vaalitoimikunnan koulutus pidettiin 21.5.2024.

Vaalitoimikunnan puheenjohtajan ilmoituksen mukaan ennakkoäänestys laitoksissa (laitosäänestys) on toimeenpantu torstaina 30.5.2024 seuraavasti:

  1. Hoivakoti Marjapihlaja klo 9.00–13.00
  2. Hoivakoti Toiska klo 14.30–15.30
  3. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Isootupa klo 16.00–16.30.

 

Äänestäjiä oli yhteensä 15 henkilöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedoksi ennakkoäänestyksen järjestämisen laitoksissa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa vaalilain 66 § mukaan hakea erikseen muutosta.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi