§ 1 Presidentinvaali 2024 vaalitoimitsijan palkkio/ Virve Tala

Lataa 

LAIDno-2023-520

Päätöspäivämäärä

26.3.2024

Päätöksen tekijä

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 19 §

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta on päättänyt 13.2.2023 § 43 presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden palkkiot:

 1. Kertapalkkio vaalitoimitsijoille kunkin osallistumisen mukaan seuraavasti:
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus: 150 euroa
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus + vaalipaikan valmistelut tai poislaitto: 200 euroa
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus + vaalipaikan valmistelut ja poislaitto: 220 euroa
 2. Ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijoille oman henkilökohtaisen työajan ylittävältä ajalta tuntikorvaus 18 euroa/tunti. Viikonloppuna tehdyt tunnit korotettuna 100 %.
 3. Hätä-​ ja poikkeustilanteisiin varautumisen vuoksi varallaolokorvaus oman henkilökohtaisen työajan ylittävältä ajalta yhdeksän (9) euroa/tunti. Viikonloppu korotettuna 100 %.

Virve Tala on toiminut presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijana.

Hän on oikeutettu alla oleviin palkkioihin toteutuneiden tuntien perusteella:

 • osallistuminen vaalipaikan valmisteluun ja poislaittoon 220 €
 • työtunnit:
  • 17.1.2024: 2,47 h: 44,46 €
  • 6.2.2024: 3,53 h: 63,54 €
  • 20.1.2024: 6,07: 218,52 € (viikonloppu)
  • 3.2.2024: 6,08: 218,88 € (viikonloppu)
  •  
 • varallaolotunnit 
  • 22.1.2024: 2,83 h: 25 €
  • 23.1.2024: 2,37 h: 21 €
  • 2.2.2024: 2,62 h: 24 €
  • 5.2.2024: 2,52: 23 €

Päätös

Virve Tala on toiminut presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijana.

Keskusvaalilautakunnan (13.12.2023 § 43) päätöksen mukaan Virve Talalle maksetaan tuntikirjauksen mukaiset palkkiot toukokuussa:

 • osallistuminen vaalipaikan valmisteluun ja poislaittoon 220 €,
 • työtunnit yhteensä 108 € ja varallaolotunneista 93 € ja
 • viikonlopun työtunneista 437,40 €.

Allekirjoitus

Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Organisaatiotieto

Hallinto-osasto