§ 2 Presidentinvaali 2024 vaalitoimitsijan palkkio/ Kirsi Lammi

Lataa 

LAIDno-2023-520

Päätöspäivämäärä

26.3.2024

Päätöksen tekijä

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 19 §

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta on päättänyt 13.12.2023 § 43 presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden palkkiot:

 1. Kertapalkkio vaalitoimitsijoille kunkin osallistumisen mukaan seuraavasti:
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus: 150 euroa
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus + vaalipaikan valmistelut tai poislaitto: 200 euroa
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus + vaalipaikan valmistelut ja poislaitto: 220 euroa
 2. Ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijoille oman henkilökohtaisen työajan ylittävältä ajalta tuntikorvaus 18 euroa/tunti. Viikonloppuna tehdyt tunnit korotettuna 100 %.
 3. Hätä-​ ja poikkeustilanteisiin varautumisen vuoksi varallaolokorvaus oman henkilökohtaisen työajan ylittävältä ajalta yhdeksän (9) euroa/tunti. Viikonloppu korotettuna 100 %.

Kirsi Lammi on toiminut presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijana.

Hän on oikeutettu alla oleviin palkkioihin toteutuneiden tuntien perusteella:

 • osallistuminen ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitukseen 150 €
 • työtunnit:
  • 18.1.2024: 6 h: 108 €
  • 22.1.2024: 6 h: 108 €
  • 1.2.2024: 6 h: 108 €
  • 5.2.2024: 6 h: 108 €
  • 20.1.2024: 6 h: 216 € (viikonloppu)

Päätös

Kirsi Lammi on toiminut presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijana.

Keskusvaalilautakunnan (13.12.2023 § 43) päätöksen mukaan Kirsi Lammille maksetaan tuntikirjauksen mukaiset palkkiot toukokuussa:

 • osallistuminen ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitukseen 150 €,
 • työtunnit yhteensä 432 € ja
 • viikonlopun työtunnit yhteensä 216 €

Allekirjoitus

Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Organisaatiotieto

Hallinto-osasto