§ 3 Presidentinvaali 2024 vaalitoimitsijan palkkio/ Pia Klemetti

Lataa 

LAIDno-2023-520

Päätöspäivämäärä

26.3.2024

Päätöksen tekijä

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 19 §

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta on päättänyt 13.12.2023 § 43 presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden palkkiot:

 1. Kertapalkkio vaalitoimitsijoille kunkin osallistumisen mukaan seuraavasti:
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus: 150 euroa
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus + vaalipaikan valmistelut tai poislaitto: 200 euroa
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus + vaalipaikan valmistelut ja poislaitto: 220 euroa
 2. Ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijoille oman henkilökohtaisen työajan ylittävältä ajalta tuntikorvaus 18 euroa/tunti. Viikonloppuna tehdyt tunnit korotettuna 100 %.
 3. Hätä-​ ja poikkeustilanteisiin varautumisen vuoksi varallaolokorvaus oman henkilökohtaisen työajan ylittävältä ajalta yhdeksän (9) euroa/tunti. Viikonloppu korotettuna 100 %.

Pia Klemetti on toiminut presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijana.

Hän on oikeutettu alla oleviin palkkioihin toteutuneiden tuntien perusteella:

 • osallistuminen vaalipaikan valmisteluun ja poislaittoon 220 €,
 • työtunnit:
  • 18.1.2024: 2,83 h: 50,94 €
  • 1.2.2024: 2,62 h: 47,16 €
  • 4.2.2024: 6,35 h: 228,60 € (viikonloppu)
 • varallaolotunnit:
  • 21.1.2024: 5 h: 90 € (viikonloppu)

Päätös

Pia Klemetti on toiminut presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijana.

Keskusvaalilautakunnan (13.12.2023 § 43) päätöksen mukaan Pia Klemetille maksetaan tuntikirjauksen mukaiset palkkiot toukokuussa:

 • osallistuminen vaalipaikan valmisteluun ja poislaittoon 220 €,
 • työtunnit yhteensä 98,10 €,
 • viikonlopun työtunnit 228,60 € ja varallaolotunnit 90 €

Allekirjoitus

Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Organisaatiotieto

Hallinto-osasto