§ 4 Presidentinvaali 2024 vaalitoimitsijan palkkio/ Niina Lammi

Lataa 

LAIDno-2023-520

Päätöspäivämäärä

26.3.2024

Päätöksen tekijä

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 19 §

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta on päättänyt 13.12.2023 § 43 presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden palkkiot:

 1. Kertapalkkio vaalitoimitsijoille kunkin osallistumisen mukaan seuraavasti:
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus: 150 euroa
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus + vaalipaikan valmistelut tai poislaitto: 200 euroa
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus + vaalipaikan valmistelut ja poislaitto: 220 euroa
 2. Ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijoille oman henkilökohtaisen työajan ylittävältä ajalta tuntikorvaus 18 euroa/tunti. Viikonloppuna tehdyt tunnit korotettuna 100 %.
 3. Hätä-​ ja poikkeustilanteisiin varautumisen vuoksi varallaolokorvaus oman henkilökohtaisen työajan ylittävältä ajalta yhdeksän (9) euroa/tunti. Viikonloppu korotettuna 100 %.

Niina Lammi on toiminut presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijana.

Hän on oikeutettu alla oleviin palkkioihin toteutuneiden tuntien perusteella:

 • osallistuminen vaalipaikan valmisteluun ja poislaittoon 220 €,
 • työtunnit:
  • 19.1.2024: 2,65 h: 47,70 €
  • 23.1.2024: 2,77 h: 49,86 €
  • 31.1.2024: 2,89 h: 52,02 €
  • 2.2.2024: 2,73 h: 49,14 €
  • 21.1.2024: 6,7 h: 241,20 € (viikonloppu)
  • 3.2.2024: 6,08 h: 218,88 € (viikonloppu)
 • varallaolotunnit:
  • 18.1.2024: 1,38 h: 12 € (viikonloppu)

Päätös

Niina Lammi on toiminut presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijana.

Keskusvaalilautakunnan (13.12.2023 § 43) päätöksen mukaan Niina Lammille maksetaan tuntikirjauksen mukaiset palkkiot toukokuussa:

 • osallistuminen vaalipaikan valmisteluun ja poislaittoon 220 €,
 • työtunnit yhteensä 198,72 € ja varallaolotunnit 12,42 €
 • viikonlopun työtunnit yhteensä 460,08 €

Allekirjoitus

Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Organisaatiotieto

Hallinto-osasto