§ 5 Presidentinvaali 2024 vaalitoimitsijan palkkio/ Ritva Björk

Lataa 

LAIDno-2023-520

Päätöspäivämäärä

26.3.2024

Päätöksen tekijä

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 19 §

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta on päättänyt 13.12.2023 § 43 presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden palkkiot:

 1. Kertapalkkio vaalitoimitsijoille kunkin osallistumisen mukaan seuraavasti:
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus: 150 euroa
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus + vaalipaikan valmistelut tai poislaitto: 200 euroa
  • Tehtävään perehtyminen + Oikeusministeriön järjestämä ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus + vaalipaikan valmistelut ja poislaitto: 220 euroa
 2. Ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijoille oman henkilökohtaisen työajan ylittävältä ajalta tuntikorvaus 18 euroa/tunti. Viikonloppuna tehdyt tunnit korotettuna 100 %.
 3. Hätä-​ ja poikkeustilanteisiin varautumisen vuoksi varallaolokorvaus oman henkilökohtaisen työajan ylittävältä ajalta yhdeksän (9) euroa/tunti. Viikonloppu korotettuna 100 %.

Ritva Björk on toiminut presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijana.

Hän on oikeutettu alla oleviin palkkioihin toteutuneiden tuntien perusteella:

 • osallistuminen vaalipaikan valmisteluun ja poislaittoon 220 €,
 • työtunnit:
  • 17.1.2024: 1,85 h: 33,30 €
  • 19.1.2024: 1,67 h: 30,06 €
  • 22.1.2024: 1,48 h: 26,64 €
  • 2.2.2024: 1,3 h: 23,40 €
  • 6.2.2024: 2,07 h: 37,26 €
  • 4.2.2024: 5,88 h: 211,68 € (viikonloppu)

Päätös

Ritva Björk on toiminut presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijana.

Keskusvaalilautakunnan (13.12.2023 § 43) päätöksen mukaan Ritva Björkille maksetaan tuntikirjauksen mukaiset palkkiot toukokuussa:

 • osallistuminen vaalipaikan valmisteluun ja poislaittoon 220 €,
 • työtunnit yhteensä 150,66 € ja
 • viikonlopun työtunnit yhteensä 211,68 €

Allekirjoitus

Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Organisaatiotieto

Hallinto-osasto