§ 6 Sivutoiminen tuntiopettaja / Paloneva

Lataa 

LAIDno-2024-182

Päätöspäivämäärä

4.6.2024

Päätöksen tekijä

Apulaisrehtori_JK

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 23

Kuvaus

Laihian Kirkonkylän koulussa tarvitaan sivutoiminen tuntiopettaja laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviin määräaikaisesti ajalle 6.8.2024 - 31.5.2025.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Päätös

Kirkonkylän koulun sivutoimiseksi tuntiopettajaksi laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviin otetaan KM Paloneva Marja-Sisko määräaikaisesti ajalle 6.8.2024 - 31.5.2025.

Palkkausperusteena oleva viikkotuntimäärä on 12. Opetusvelvollisuus on 24 vt. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Valitun on ennen palvelussuhteen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Allekirjoitus

Jonna Koskela, vt. apulaisrehtori

Organisaatiotieto

Yhtenäiskoulu