§ 7 Päätoiminen tuntiopettaja / Kantola

Lataa 

LAIDno-2024-182

Päätöspäivämäärä

4.6.2024

Päätöksen tekijä

Apulaisrehtori_JK

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 23

Kuvaus

Sivistyslautakunta on myöntänyt lisäresurssin (12vt) Rauhalan koulun toiminta-alueittaisen luokan opetukseen kasvaneen oppilasmäärän vuoksi. Tähän tehtävään tarvitaan tuntiopettaja.

Lisäksi kuntaan tarvitaan kiertävä suomi toisena kielenä -tuntiopettaja. Lautakunnan myöntämä resurssi on 10vt.

Näistä kahdesta opetustarpeesta muodostuu päätoimisen tuntiopettajan tehtävä määräaikaisesti ajalle 5.8.2024 - 31.5.2025.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Päätös

Määräaikaiseksi päätoimiseksi tuntiopettajaksi otetaan koulunkäynninohjaaja Kantola Johanna ajalle 5.8.2024 - 31.5.2025.

Palkkausperusteena oleva viikkotuntimäärä vahvistetaan elokuussa koulutyön alettua. Opetusvelvollisuus on 23 vt. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Kantola on ollut yksikössä töissä jo aikaisempina lukuvuosina, joten rikosrekisteriotetta ei vaadita ja koeaikaa ei ole.

Allekirjoitus

Jonna Koskela, vt. apulaisrehtori

Organisaatiotieto

Yhtenäiskoulu