§ 5 Luokanopettajan viransijaisuus (28428013) / Meltoranta

Lataa 

LAIDno-2024-182

Päätöspäivämäärä

3.6.2024

Päätöksen tekijä

Apulaisrehtori_JK

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 23

Kuvaus

Laihian kunnassa on ollut haettavana ajalla 25.3. - 9.4.2024 Kirkonkylän koulun luokanopettajan viransijaisuus (28428013). Määräaikaan mennessä saapui 7 hakemusta. Kelpoisia hakijoita oli 2, joista toinen valittiin kunnan toiseen viransijaisuuteen ja toinen ei ottanut paikkaa vastaan.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Tähän tehtävään valittu henkilö ilmoitti 31.5.24 ettei ota tehtävää vastaan.

Päätös

Luokanopettajan viransijaisuuteen (28428013) valitaan Meltoranta Anu ajalle 5.8.2024 - 31.5.2025. 

Palkkausperusteena oleva viikkotuntimäärä vahvistetaan elokuussa koulutyön alettua. Opetusvelvollisuus on 24 vt. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Meltoranta on ollut yksikössä töissä jo aikaisempina lukuvuosina, joten koeaikaa ei ole.

Allekirjoitus

Jonna Koskela, vt. apulaisrehtori

Organisaatiotieto

Yhtenäiskoulu