Tekninen lautakunta, kokous 8.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Rakennustarkastaja on tehnyt johtosääntöjen nojalla viranhaltijapäätökset 14.4. - 31.5.2022.

Päätösluettelo on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi