Tekninen lautakunta, kokous 8.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Anne-Mari Poola ja jäsen Jussi K Niemistö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 21.6.2022.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne-Mari Poola ja Jussi K Niemistö.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi