Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Talouden raportointi 2022

LAIDno-2022-69

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Talousarvion 2022 investointiosassa on osoitettu useille eri kohteille talonrakennuspuolelle yhteensä 0,225 M€ ja kunnallistekniikan puolelle 2,353 M€. Teknisen toimen investointien toteutuma 01 - 08/2022 on yhteensä 949 583 €, eli 46,4 % budjetoiduista kustannuksista.

Loppuvuoden osalla suurimpia kulueriä investoinneissa ovat vielä Kalliolaaksontien parantamisen ja Kalliolan kaava-alueen loppuun saattaminen sekä katujen päällystystyöt, jotka aloitetaan viikolla 38 - 39.

Oheismateriaalina investointien toteutuma 01 - 08/2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi investointien toteutumat tammi - elokuun osalta.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi