Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Jaakko Vatilo ja jäsen Iida Viholainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninenlautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.9.2022.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Vatilo ja Juha Haapaluoma.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi