Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Jaakko Vatilo ja jäsen Iida Viholainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.5.2022.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Vatilo ja Iida Viholainen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi