Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Muut asiat

Päätös

Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään 8.6.2022 klo 18.00.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi