Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi