Tekninen lautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Valtuustoaloite / Vartiointiliikkeen käyttö häiriö- ja ilkivaltatoimien estämiseksi

LAIDno-2020-481

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 28.9.2020, § 51

Päätös
Keskusta-KD:n valtuustoryhmä jätti kokouksessa 28.9.2020 päivätyn valtuustoaloitteen vartiointiliikkeen käyttämisestä häiriö- ja ilkivaltatoimien estämiseksi (LAIDno-2020-481).
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

______________________________________________

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 191

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen tekniselle osastolle tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Keskusta-KD:n valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen valmistelun aloittamisesta vartiointiliikkeen käyttämisestä kunnan alueella olevien häiriö- ja ilkivaltatoimien estämiseksi. Ilta- ja yöaikaan tapahtuvasta häiriökäyttäytymisestä ja yleisestä sääntöjen piittaamattomuudesta on saatu enenevässä määrin yhteydenottoja ja viestejä asukkailta. Tähän kiertävään vartiointitoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen on syytä ottaa mukaan myös laihialaiset yritykset ja seurakunta.

Tekninen johtaja on kartoittanut mahdollisuuksia yhteistyöstä seurakunnan ja keskustan joidenkin liikkeiden yhteistyöstä saada vartiointiliikkeiltä kiertävän vartioinnin hankkimiseksi.
Seurakunta on ilmoittanut, että se ei osallistu vartioinnin hankintaan.

Tekninen johtaja on pyytänyt tarjouksia vartiointiliikkeiltä vartioinnin järjestämiseksi. Vartiointiliikkeet eivät ole antaneet varteenotettavia tarjouksia. Muutama vartiointiliike on ilmoittanut, että Laihialla ei ole riittävästi vartioitavia kohteita, jotta vartiointi olisi heille taloudellisesti kannattavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi