Tekninen lautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Valtuustoaloite / Liikenteen nopeuksien rajoittaminen

LAIDno-2022-461

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto 3.10.2022, § 50

Päätös
Valtuutetut Tero Frondelius, Teemu Knuutti, Joni Leppilahti, Minna Niemi ja Iida Viholainen jättivät kokouksessa 3.10.2022 päivätyn valtuustoaloitteen: Liikenteen nopeuksien rajoittaminen (LAIDno-2022-461).
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

____________________________________________________________

Kunnanhallitus 10.10.2022, § 198

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen teknisille palveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Liikennenopeuksien rajoittamisesta on tehty valtuustoaloite. Aloitteessa esitetään, että teknisen osaston pitäisi kartoittaa taajama-alueen teillä käytettäviä ajonopeuksia. Taajama-alueella on useita kohtia joissa ajonopeudet nousevat liian korkeiksi ja siten vaarantavat liikenneturvallisuutta. Ajonopeuksia tulisi pyrkiä hillitsemään siten, ettei teiden talvikunnossapito kuitenkaan häiriytyisi.

Tekninen osasto on hankkinut  kuusi nopeusnäyttötaulua sekä yhden siirrettävän hidasteen. Nopeusnäyttötaulujen datasta saadaan tietoja mm. ajonopeuksista ja liikennemääristä. Nopeusnäyttötauluista kaksi on asennettu keskuskoulun/urheilukeskuksen kohdalle Länsitielle ja kaksi Kauppatielle. Kahta nopeusnäyttötaulua siirretään tietyin väliajoin eri kohteisiin. Toinen siirrettävä nopeusnäyttötaulu on tällä hetkellä Vuorelantiellä.

Siirrettävä ajohidaste on ollut koemielessä kesän ajan Rauhalantiellä hillitsemässä nuorison kaahailua tiellä. Siirrettävä hidaste poistetaan talveksi haittaamasta talvikunnossapitoa.

Pysyviä ajohidasteita sekä korotettuja suojateitä rakennetaan katujen perusparannuksen yhteydessä tarpeellisiin kohtiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi