Tekninen lautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Valtuustoaloite / Idylliset jouluvalot

LAIDno-2022-512

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 14.11.2022, § 69

Päätös
...
Valtuutetut Tero Frondelius ja Joni Leppilahti jättivät kokouksessa 14.11.2022 päivätyn valtuustoaloitteen: Idylliset jouluvalot (LAIDno-2022-512).
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 28.11.2022, § 244

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen teknisille palveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen jouluvalojen näkyvyyden parantamiseksi. Aloitteessa ehdotetaan, että katuvalot olisivat sammutettuina, kun jouluvalot palavat. Tällä tavoin jouluvalaistus olisi idyllisempi ja säästettäisiin sähköä.

Tekninen osasto on selvittänyt mahdollisuutta sammuttaa katuvalot katuosuuksilta, joilla on jouluvalot. Nykyinen katuvalojen kaapelointi ja sähkönsyöttö eivät suoranaisesti sovellu kyseisen kaltaiseen alueiden sammuttamiseen. Lisäksi katuvalojen sammuttaminen joiltakin katuosuuksilta ei ole liikenneturvallisuuden kannalta suotavaa. Katuvalojen sammuttaminen vaarantaa erityisesti kevyenliikenteen turvallisuutta mm. suojateillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi