Tekninen lautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Tiedoksi

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

LAIDno-2023-92, Laihian Nuukalämpö, Biokaasulaitos, jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 29.8.2023

LAIDno-2023-119, Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän käyttöönotto 4.9.2023 alkaen

Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 14.9. - 11.10.2023.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi