Tekninen lautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Talousarvio 2024 / tekninen lautakunta / käyttötalousosa

LAIDno-2023-397

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on päättänyt 21.8.2023 vuoden 2024 talousarvion kokonaisraamiksi käyttötalouden osalta -21,65 milj. euroa. Teknisen toimen raamia ei ole vielä tässä vaiheessa määritelty.

Teknisen toimen vuoden 2023 talousarvion toimintakulut on noin 5,37 M€. Tästä henkilöstökulujen osuus on n. 35 %.

Kunta-alan sopimuksiin 2022–2025 sisältyy useita palkankorotuksia ja vuoden 2024 osalta palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 2,5 %.  Myös yleinen kustannusten nousu aiheuttaa painetta menojen kasvulle.

Talousarvio 2024

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2023 toteuman sekä kunnanhallituksen talouden tasapainotusohjeistusten mukaisesti.

Energian hinnan heilahtelujen vaikutuksien ennustaminen on nykytilanteessa hyvin vaikeaa. Talousarviossa on pyritty ennustamaan mahdolllisimman hyvin näitä muutoksia. Energian säästötoimenpiteitä selvitetään jatkuvasti.

Alustavan arvion mukaan teknisen toimen vuoden 2024 käyttötalouden talousarvio on saatu puristettua kulujen osalta noin -5,5 M€. Tämä ei sisällä investointeja.

Talousarvio jakautuu kustannuspaikoittain seuraavasti:

  • Tekninen toimi 0,35 M€
  • Kiinteistötoimi 2,46 M€
  • Liikennealueet 0,80 M€
  • Yleiset alueet 0,26 M€
  • Liikelaitokset 0,25 M€
  • Vesihuoltolaitos 0,93 M€
  • Liikenneolot 0,06 M€
  • Rakennus ja ympäristötoimi 0,40 M€

 

Talousarvio esitellään tarkemmin kokouksessa.

Oheismateriaalina talousarvion 2024 käyttötalousosa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi talousarvioesityksen käyttötalousosan 2024.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi