Tekninen lautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Jaakko Vatilo ja jäsen Marja Vettenranta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.10.2023.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsen Jaakko Vatilo ja varajäsen Hannele Viianen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi