Tekninen lautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Muut asiat

Päätös

Seuraava kokous pidetään 8.11.2023 klo 18.00.

Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi