Tarkastuslautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Arto Tuomisto ja jäsen Asko Koivisto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.6.2022.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Arto Tuomisto ja jäsen Asko Koivisto.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi