Tarkastuslautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Muut asiat

Päätös

Seuraava kokous pidetään tiistaina 14.6.2022 klo 12.00, kunnanhallituksen kokoushuone.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi