Tarkastuslautakunta, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti 2023

LAIDno-2024-104

Valmistelija

  • Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Kokouksessa esitellään yhteenvetoraportti tilivuoden 2023 tarkastuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen yhteenvetoraportin 2023 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Sihteeri Johanna Raunio esitteli kokouksessa yhteenvetoraportin tilivuoden 2023 tarkastuksesta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi