Tarkastuslautakunta, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Muut asiat

Päätös

Seuraava kokous pidetään maanantaina 10.6.2024 klo 13.00, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi