Tarkastuslautakunta, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Arviointikertomus 2023

LAIDno-2024-104

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. (Kuntalaki 121 §)

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen pohjalta sekä asiantuntijoiden kuulemisten perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan ja sitä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,​ jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. (Kuntalaki 121 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,​​ jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. (Kuntalaki 121 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,​ jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. (Kuntalaki 121 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Jatketaan arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi