Tarkastuslautakunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti 2021

LAIDno-2022-120

Valmistelija

  • Marju Erkkilä, KPMG

Kuvaus

Tilintarkastaja JHT, KHT Elina Pesonen on toimittanut kokoukseen yhteenvetoraportin tilivuoden 2021 tarkastuksesta.

Sihteeri Marju Erkkilä esitteli raportin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen yhteenvetoraportin 2021 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi