Tarkastuslautakunta, kokous 24.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Lea Ranne ja jäsen Vuokko Rintala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.11.2023.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Lea Ranne ja jäsen Vuokko Rintala.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi