Tarkastuslautakunta, kokous 24.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Muut asiat

Päätös

- Tarkastuslautakunta keskusteli mahdollisista koulutusvaihtoehdoista arviointityön tukemiseksi.

- Seuraava kokous pidetään 12.12.2023 klo 14.00.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi