Tarkastuslautakunta, kokous 24.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan kuuleminen

Valmistelija

  • Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Kokoukseen oli kutsuttu kunnanvaltuuston pj. Antti Tuomela ja kunnanhallituksen pj. Minna Niemi kertomaan ajankohtaisista asioista sekä talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

Merkitään, että kunnanvaltuuston pj. Antti Tuomela ja kunnanhallituksen pj. Minna Niemi saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi