Tarkastuslautakunta, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Kaija Visuri ja jäsen Vuokko Rintala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta

  1. valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.6.2024.

 

Päätös

  1. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Kaija Visuri ja jäsen Vuokko Rintala.
  2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi