Tarkastuslautakunta, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Muut asiat

Päätös

Seuraava kokous pidetään tiistaina 20.8.2024 klo 14.00.

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi