Sivistyslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Tiedoksi

Kuvaus

- Kouluterveyskyselyn tuloksista viisi myönteisintä ja huolestuttavinta tulosta suhteessa aiempaan tiedonkeruuseen.

Oheismateriaali: Kouluterveyskyselyn tuloksia

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi