Sivistyslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Talousarvio 2024 / sivistysltk. investoinnit 8.11.2023

LAIDno-2023-397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen investoinnit vuodelle 2024 on esitelty alempana olevassa taulukossa. 

Hulmin, Isokylän ja Perälän opettajien huoneiden kalusteet 9 500 €
Perälään (9kpl) ja  Isokylään (1kpl) valkotaulut liitutaulujen tilalle 8 000 €
Yläkoululle yhden luokan kalustaminen 5 000 €
Kirkonkylän kanslian kalustus 3 000 €
Lukion kirjaston kalustaminen 4 000 €
Yht. 29 500 €

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kuvaustekstissä olevan taulukon mukaista talousarvion investointiosaa vuodelle 2024 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen investoinnit vuodelle 2024 on käsitelty ensimmäisen kerran 11.10.2023. Tuohon päätökseen on tullut lisäystarvetta kirkonkylän koulun höyläpenkkien osalta.

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen investoinnit vuodelle 2024 on esitelty alempana olevassa taulukossa. 

 

Hulmin, Isokylän ja Perälän opettajien huoneiden kalusteet 9 500 €
Perälään (9kpl) ja  Isokylään (1kpl) valkotaulut liitutaulujen tilalle 8 000 €
Yläkoululle yhden luokan kalustaminen 5 000 €
Kirkonkylän koulun kanslian kalustus 3 000 €
Kirkonkylän koulun höyläpenkit 4 kpl 2 950 €
Lukion kirjaston kalustaminen 4 000 €
Yht. 32 450 €

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kuvaustekstissä olevan taulukon mukaista talousarvion investointiosaa vuodelle 2024 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Netta Salovaara saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi