Sivistyslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Harry Back ja jäsen Jukka Jänisoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Sivistyslautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14.11.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Harry Backin ja Jukka Jänisojan. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi