Sivistyslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Muut asiat

Päätös

Merkitään, että seuraava kokous on 13.12.2023 klo 17.30.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi