Sivistyslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Lisämäärärahaehdotus 081123 / sivistys

LAIDno-2023-478

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 budjetti tulee ylittymään arviolta prosentin verran suunnitelmasta. Varhaiskasvatuksessa ylitystä tulee arviolta 30 000 €, koska tuotot tulevat jäämään alle budjetoidun. Perusopetuksessa ylitystä tulee arviolta 110 000 €, joka muodostuu mm. palkkakustannusten ja elintarvikkeiden ylityksistä. Yhteensä sivistyslautakunnan vuoden 2023 budjetti tulee ylittymään noin 140 000 eurolla.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 140 000 euron lisämäärärahan myöntämistä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tehtäväalueille vuoden 2023 talousarvioon seuraavasti:

- Varhaiskasvatus 30 000 €

- Perusopetus 110 000 €

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi