Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 58 Tiedoksi

Kuvaus

Oheismateriaali: Huoltajien kannanotto

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:

- Huoltajien kannanoton tukitoimien säilyttämiseksi

- Laihian kunta on saanut Suomen malli hankkeesta valtion avustusta 34 000 €. Kunnan omavastuuosuus 8 500 €.

- Avin päätös huoltajan kanteluun nähtävänä kokouksessa. Salassa pidettävä.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi