Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 52 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Kristiina Lammi ja jäsen Kukka Trofast.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Sivistyslautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.5.2022.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Kristiina Lammin ja jäsen Jukka Jänisojan.

Merkitään, että varajäsen Saila Pohjavaara saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi