Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 59 Muut asiat

Päätös

- Seuraava kokous 15.6.2022 klo 17.30

- Jukka Jänisoja järjestää syksyllä koulutuskuntayhtymä Sedun opiskelijoiden kanssa suunnittelutapaamisen Laihian keskuskoululla, jossa suunnitellaan keskuskoulun viihtyvyyden parantamista. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi