Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 70 Tiedoksi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:

- Vastaanotetut virat:

  • Lukion englannin kielen lehtori (0127)

  • Päiväkodin johtajan virat 2 kpl

  • Laaja-alaisen erityisopettajan virka

  • Varhaiskasvatuksen johtajan virka

  • Lukion ja peruskoulun yhteinen matematiikan ja kemian ja lehtorin virka (0121)

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi