Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Sakari Poti ja jäsen Jenna Pääskynen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Sivistyslautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 21.6.2022.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Sakari Potin ja jäsen Jenna Pääskysen. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi