Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 71 Muut asiat

Päätös

Merkitään tiedoksi seuraavat sivistyslautakunnan kokoukset 24.8.2022 klo 17.30 ja 21.9.2022 klo 17.30.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi