Sivistyslautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Tiedoksi

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

- Laihian evankelisluterilaisen seurakunnan ja Laihian kunnan varhaiskasvatuksen, peruopetuksen ja lukio-opetuksen välille on laadittu uusi yhteistyösopimus.

- Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän käyttöönotto 4.9.2023 alkaen.

- Perusopetuksen rehtorijärjestelyiden muutokset lukuvuoden loppuun. Toisen apulaisrehtorin jäätyä osittaiselle opintovapaalle, lisätään vararehtoreiden vastuuta ainakin kuluvan lukukauden loppuun saakka. Kevään tilannetta vielä selvitellään.

 

Oheismateriaali: Sopimus A-osa, Sopimus B-osa ja Päätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi