Sivistyslautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Talousarvio 2024 / sivistysltk. investoinnit

LAIDno-2023-397

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen investoinnit vuodelle 2024 on esitelty alempana olevassa taulukossa. 

Hulmin, Isokylän ja Perälän opettajien huoneiden kalusteet 9 500 €
Perälään (9kpl) ja  Isokylään (1kpl) valkotaulut liitutaulujen tilalle 8 000 €
Yläkoululle yhden luokan kalustaminen 5 000 €
Kirkonkylän kanslian kalustus 3 000 €
Lukion kirjaston kalustaminen 4 000 €
Yht. 29 500 €

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kuvaustekstissä olevan taulukon mukaista talousarvion investointiosaa vuodelle 2024 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi